Poniższy asortyment oferujemy jako:

schłodzony powietrzem
schłodzony i zasypany lodem
mrożony w bloku

Na życzenie klienta możemy przygotować odpowiedni asortyment.

Szkrzydlo część I PRIME

Szkrzydlo część II MID

Noga cała

Ćwiartka

Pałka

Pierś

Udziec

Skrzydło całe