O NAS

Ubojnia Drobiu “Hybro” zajmuje się skupem, ubojem i rozbiorem drobiu.
Właścicielem jest Marek Szojda.
Zakład powstał w 1996 r. na bazie własnej hodowli, od tej pory poprzez ciągłą modernizację i rozbudowę osiągnął roczną produkcje na poziomie 20 tysięcy ton ubitego drobiu.
Dynamiczny wzrost produkcji oparty jest na współpracy z hodowcami drobiu. Współpraca ta poparta jest wieloletnimi umowami kontraktacyjnymi, zapewniającymi ciągłość w dostawach żywca.
W chwili obecnej zakład zatrudnia około 100 osób. W miarę zwiększania produkcji oraz rozbudowy zakładu pozyskiwani będą nowi pracownicy.
W obrębie 4 tysięcy metrów kwadratowych zakład osiągnął zdolność produkcyjną 4 tysięcy kurcząt na godzinę.
Wysoka jakość i długi termin przydatności do spożycia drobiu zapewniony jest dzięki zastosowaniu najwyższej jakości w pełni zautomatyzowanego procesu skubania, patroszenia, ważenia oraz schładzania.
Dodatkową gwarancją jakości jest wprowadzony system kontroli wewnętrznej HACCP. Uzyskanie tego certyfikatu dało nam miejsce na liście zakładów uprawnionych do handlu z krajami Unii Europejskiej.
Firma posiada własne hurtownie oraz transport dzięki czemu możliwa jest szybka
i sprawna dostawa bezpośrednio do odbiorcy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.

Procesy produkcyjne w naszym zakładzie:

 • Efektywny system skubania i wysoka jakość produktu zostaje osiągnięta dzięki wysokiej klasy urządzeniom skubiącym, które umożliwiają przy oparzaniu
  w niskiej temperaturze skuteczne skubanie
  i oczyszczanie drobiu.
 • Nowoczesny system patroszący EMF pozwala uzyskać tuszkę
  o wysokiej jakości (czystość, dokładność, sprawność
  i niezawodność).
 • Nowoczesny system schładzania metodą owiewowo-natryskową pozwala uzyskać wysoką jakość, długi termin przydatności oraz brak “wysuszki” tuszki.

JAKOŚĆ

Nasza polityka jakości:
Podstawą rozwoju naszej firmy jest zadowolenie naszych klientów, dlatego w szczególny sposób dbamy o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów. Jako producent żywności stosujemy w produkcji surowce pochodzące od stałych i wybranych dostawców będące pod stałym nadzorem weterynaryjnym, stosujemy sprawdzone technologie oraz zatrudniamy wyszkolonych i doświadczonych pracowników w zakresie techniki uboju oraz przetwórstwa drobiu.

Wysoka jakość naszych wyrobów gwarantowana jest przez nowoczesne urządzenia i stały nadzór nad właściwym przebiegiem procesu technologicznego. Sposób organizacji naszej pracy w czasie produkcji, magazynowania i transportu zapewnia ich wysoką jakość, zgodnie z wymogami prawodawstwa polskiego i unijnego oraz z naszą wewnętrzną dobrą praktyką produkcyjną i higieniczną.

Spełniając wysokie wymagania międzynarodowych standardów jakości wierzymy, że poprzez nasze poczynania i ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności utrzymamy zaufanie, jakim darzą nas Klienci i zdobędziemy ich przywiązanie do naszej marki.

Powyższe potwierdza wdrożony w naszym zakładzie system HACCP.

Cele jakościowe:

 • Wytwarzanie i dostarczanie konsumentom wyrobów bezpiecznych pod względem zdrowotnym i wysokiej jakości
 • Zarządzanie jakością poprzez właściwe zorganizowanie firmy
  z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania oraz odpowiedzialność każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji załogi firmy poprzez systematyczne szkolenia
 • Systematyczną ocenę i dobór dostawców surowców
 • Nadzór nad właściwym przebiegiem procesu technologicznego
 • Doskonalenie techniki i technologii produkcji
 • Regularne ocenianie sposobów naszego postępowania pod względem zgodności
  z wymaganiami.