Dotyczy: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej z obudową dachu i ścian: hala schładzania oraz hala dostaw surowca w F.P.H. Hybro w Kaniowie ul. Młyńska 18a, 43-514

Wartość projektu:
13 309 180,20 zł netto

Wkład Funduszy Europejskich:
6 654 590,10 zł netto

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu:
229 678,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
229 678,44 zł

Ubojnia Drobiu "Hybro" obsługuje szeroką gamę klientów. Od dużych sklepów, supermarketów, kończąc na dużych odbiorcach hurtowych. Zapraszamy do stałej współpracy. Oferujemy wysoką jakość wyrobów, wraz z korzystnymi warunkami finansowymi.